LUK MENU
Skrevet af Finn Jørgensen d. 30. januar 2020

Generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i Dalum Skytteforening, mandag den 24 februar 2020, kl. 19.00

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i Dalum Skytteforening Mandag den 24 februar 2020 kl. 19.00 I Dalum Skytteforenings lokaler.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af og til bestyrelsen, suppleanter og revisor.
 7. På valg er følgende i bestyrelsen:

  • Formand Finn Jørgensen - på valg ønsker genvalg
  • Bjerne Larsen - på valg ønsker genvalg
  • Karsten Uglebjerg - på valg ønsker genvalg
  • Max Mendel - på valg ønsker genvalg
  • Peter F.Hansen - på valg - 2021
  • John Lund - på valg - 2021
  • Brian Lønberg - på valg- 2021
  • Jens S. Sigersted - på valg- 2021
  • Revisor: Jørgen Schreiner - ønsker genvalg
  • Revisor: Magnus Juul Nordstrøm - ønsker genvalg.
 8. Eventuelt.

Frist for indkomne forslag, skriftligt til formanden, senest mandag d. 10 februar 2020. Kan sendes på e-mail til info@dalumskytte.dk

I emnefeltet skal der stå "Generalforsamling 2020"


P. b. v.
Finn E. Jørgensen