Nyregler for at skyde 9mm i klubben.

Klubben har på nuværende tidspunkt 5 stk. 9 mm pistoler af forskellig fabrikat.

Disse kan man som medlem frit benytte, hvis man har mindst 3 skydninger, på min. 200 point eller der over, inden for 12 måneder.

De 3 skydninger, skal være registreret i vores system, og være med kal. 22.

Skyder du derimod under 110 point med grov våben, er det et krav at, du går tilbage til kal. 22.

Så der oparbejdes lidt mere øvelse.

Dette er begrundet med, at alle baner  i sommerferien blev istandsat.

og vi kan allerede nu se, at grov banerne har taget stor skade af for mange fejl skud.

Dette gælder også personer med eget våben.

Mvh. bestyrelsen.